Aktuality

Projektová dokumentace v k.ú. Ochoz u Konice

15. 09. 2018
PD_Ochoz-uK.jpg
V roce 2018 zpracovala naše společnost projektové dokumentace pro různé realizace v krajině za více jak 2 mil. Kč (bez DPH).

Koncem prázdnin Geocart dokončil projektovou dokumentaci pro stupně stavební povolení a realizaci stavby (DSP a RDS) několika stavebních objektů v rámci realizace plánu společných zařízení v k.ú. Ochoz u Konice. Jednalo se o zpevněné polní cesty, vodohospodářská zařízení a krajinnou zeleň v celkovém investičním nákladu přes 22mil. Kč.

Zadavatelem této veřejné zakázky byl Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov. Samozřejmě, že kontrolní dny probíhaly v úzké komunikaci s pracovníky obecního úřad v Konici (viz foto) a pracovníky dotčených orgánů státní správy.
Zpět na novinky