Aktuality

Projekt z evropských fondů

03. 02. 2016
Logo_fondy-EU_2.jpg
„ÚZEMNÝ PLÁN EKOLOGICKEJ STABILITY A OCHRANY PREDPOVODŇAMI V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MĚSTA SKALICA“ je součástí projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, který je financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Jsem skutečně rádi, že tento komplexní projekt, který obsahuje nejen ÚSES a návrh protipovodňových a protierozních (PPO, resp. PEO) opatření, ale také realizační dokumentaci konkrétních zadavatelem zvolených objektů můžeme pro svobodné královské město Skalica realizovat. Obdobné zadání realizujeme v rámci tohoto „evropského“ projektu i pro obec Sudoměřice a Petrov na moravské straně česko-slovenské hranice.
Zpět na novinky