Aktuality

Dokumentace historického objektu – Petrov – informační model budovy, BIM

22. 02. 2018
153-BarakPetrov7_1.jpg
Pro potřebu rekonstrukce historického objektu a následnou správu ze strany vlastníka objektu jsme zpracovali pasport objektu. A to takovou formou, aby tato data mohla tvořit základ informačního modelu stavby (BIM), v tomto případě budovy a společného datového prostředí CDE. Výstupem byly výkresy ve formátech DGN a DWG, PDF a rovněž panoramatické snímky jednotlivých místností. Takto zpracovaná dokumentace – půdorysy, řezy, pohledy – za dodržení daných topologických pravidel poskytuje komplexní a technicky přesné informace, které jsou vyžadovány projektantem rekonstrukce i správce budovy pro budoucí facility management.
Zpět na novinky