Kontakt

Geocart CZ a.s.

geodetická a projekční kancelář

 Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
 tel.: +420 543 216 676 - 77
fax: +420 543 216 674

e-mail:geocart@geocart.cz
web: www.geocart.cz
    DS : 3v2d84r

Ing. Martin Malec
předseda představenstva
(nabídky, smlouvy)

mob.: +420 724 132 930
tel.: +420 543 216 677 - kl. 102
e-mail: malec.m@geocart.cz

Ing. Zdeněk Drápela
inženýrská geodézie

mob.: +420 606 713 983
tel.: +420 543 216 677 - kl. 105
e-mail: drapela.z@geocart.cz

Ing. Jiří Levý
projekce pozemkových úprav

mob.: +420 606 713 982
tel.: +420 543 216 677 - kl. 110
e-mail: levy.j@geocart.cz

Ing. Martina Morávková
geometrické plány

mob.: +420 725 816 798
tel.: +420 543 216 677 - kl. 104
e-mail: moravkova.m@geocart.cz
Ing. Ivo Škrabal
majetkoprávní vztahy, tvorba DKM

mob.: +420 602 570 069
tel.: +420 543 216 677 - kl. 103
e-mail: skrabal.i@geocart.cz
Ing. Michal Holomek
vodní režim krajiny (studie, projekce)

mob.: +420 725 574 248
tel.: +420 543 216 677 - kl. 109
e-mail: holomek.m@geocart.cz