O nás

Certifikát prověřená společnost

V roce 2016 měla společnost 23 přepočtených zaměstnanců (SŠ, VŠ vzdělání v oboru geodézie a kartografie, projektování pozemkových úprav, vodní hospodářství krajiny, krajinného inženýrství, zemědělství, agroekologie, dopravní stavby).

Naši pracovníci jsou členy oborových sdružení – Komory geodetů a kartografů a Českého svazu geodetů a kartografů. Pravidelně se účastníme odborných školení v oblastech katastru, GIS, pozemkových úprav, zadávání veřejných zakázek a ze strany společnosti tyto aktivity podporujeme.

Geocart je zakládajícím členem Asociace podnikatelů v geomatice (www.apgeo.cz).

Geocart CZ je členem Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy a Aliance pro bezpilotní letecký průmysl.

Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti Geocart CZ a.s. měníme akci na jména na listinné zaknihované akcie.

Geocart je od r.2018 spoluřešitelem projektu Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností. Tento výzkumný projekt je podporován Technologickou agenturou ČR a naše společnost je v něm v primární roli implementátora.

Společnost dbá na kvalitní vybavení od měřící techniky po nejmodernější a legální SW. Na začátku roku 2018 společnost kupuje další robotickou totální stanici Trimble S5“. První akcí, na kterou tento stroj nasazujeme je vytyčení objektů Olympijského parku na brněnském výstavišti… .
Jedná se o jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších systémů aktuálně v Brně dostupných.

Zde se můžete seznámit s některými nejzajímavějšími aktuálními projekty

Trimble_S5_Total_Station-5
 

Hledáme nového kolegu:

Přijmeme geodeta. Dlouhá praxe není podmínkou, ale hledáme flexibilního pracovníka s chutí se učit nové věci v přátelském kolektivu. :-)
Pokud máte zájem, pište na geocart@geocart.cz.

 


Ochrana životního prostředí Podpora handicapovaných lidí Podpora sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí
 
 

Flexibilní tým je moderně vybaven k provádění komplexních služeb v oboru a společnost mimo jiné disponuje:

 

  • oprávněními k výkonu funkce úředně oprávněných zeměměřických inženýrů dle §13, odst. 1 písm. a ), b), c) zák.č. 200/1994 Sb.
  • oprávněními k projektování pozemkových úprav dle § 18, odst. 1 zák.č. 139/2002 Sb.
  • autorizací v oboru dopravních staveb
  • autorizací v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  • autorizací v oboru projektování územních systémů ekologické stability
  • pojistnou smlouvou na rizika a škody způsobené výkonem činnosti s pojistnou částkou v hodnotě desítek mil. Kč.