Podpora sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí

  • Geopárty (2010, 2011)
  • Ples zeměměřičů (2010, 2011)
  • Metropolitní ples (Brno; 2009)
  • Reprezentační ples FAST VUT Brno 2009
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS 2010 (odb. seminář ČSGK)
  • Kde se létá vzhůru IV.( výstava fotografií Letiště Brno; 2011)
  • Konference pozemkové úpravy Praha (2011)
  • Odborný seminář Katastr nemovitostí (Spolek zeměměřičů Brno; 2012)