Podpora sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí

  • V UT v Brně, Fakulta stavební, výzkumná činnost Ústavu vodního hospodářství krajiny (2017)
  • Nadace HG 2014 – podpora projektu Svatá Ludmila 1100 let (2017)
  • Odborný seminář Katastr nemovitostí (Spolek zeměměřičů Brno; 2015-2017
  • Celostátní seminář Pozemkové úpravy 2016-2018 (partner akce, duben 2018)
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS 2015 (odb. seminář ČSGK)
  • Ples zeměměřičů (2010, 2011)
  • Konference pozemkové úpravy Praha (2011)