Užitečné odkazy

V oblasti geodezie, geoinformatiky, pozemkových úprav a katastru by se Vám mohly hodit i odkazy na tyto stránky...:

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nahlížení do katastru nemovitostí
https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Casto-hledane-informace.aspx - stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
https://www.spucr.cz/ - stránky Státního pozemkového úřadu ČR
http://apgeo.cz/ - web Asociace podnikatelů v geomatice
http://asociacepu.cz/ - web Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy
http://knihovna.vugtk.cz/ - knihovna Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
https://www.kr-jihomoravsky.cz/ - webové stránky Jihomoravského kraje