Digitální mapová díla

  • Digitální modely území – modely terénu i povrchu, DTM , DSM…. Modelování odtokových poměrů z území, vizualizace. Využití bezpilotních prostředků pro řadu aplikací v geodezií, geoinformačních systémech i krajinném plánování.
  • Datové sady pro pasportizaci stavebních objektů včetně přípravy pro informační model stavby (BIM)
  • Účelové mapy závodů, organizací, areálů, obcí
  • Mavé podklady pro architekty a projektanty
  • Zpracování dat pro územně analytické podklady