Geodézie

 • geodetické práce ve výstavbě – od vyhotovení podkladů pro projekt až po zaměření skutečného stavu provedení stavebního objektu
 • práce v bodových polích
 • vytyčovací práce
 • inženýrské sítě – zaměření průběhu trasy, vyhotovení dokumentace dle požadavků správců
 • práce na pozemních komunikacích a souvisejících stavbách
 • podélné a příčné profily
 • výšková měření
 • sledování posunů a deformací
 • terénní úpravy, těžební práce na povrchu, výpočty kubatur
 • tvorba digitálního modelu terénu
 • vyhotovení technických map závodů a měst, digitální účelové mapy
 • zaměření geodetických parametrů jeřábové dráhy a jeřábového mostu
 • kontrolní a dozorové činnosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů