GIS a vizualizace

Pro města i malé obce, ale i pro správce areálů a průmyslových nebo zemědělských podniků zajišťujeme nejen geografické podklady do informačních systémů, ale společně s našimi partnery i SW řešení geografického informačního systému (GIS).
  • shromáždění, analýza, aktualizace, zpracování a příprava dat pro geografický informační systém (GIS)
  • 3D modelování jako vstup pro GIS – analýzy prostorových vztahů
  • propojení objektů s negrafickými atributy (popisnou informací), fotografiemi, textovými soubory nebo naskenovanou dokumentací (revizní zprávy apod.) a provozní dokumentací.
Jak vyplývá z diskuzí s pověřenými pracovníky nejen na městských úřadech, ale i třeba v průmyslových areálech – správci infrastruktury, nebo GISu - postupně jsme se sice přesunuli od klasických analogových podkladů ke geografickým informačním systémům, ale problém kvalitních dat zůstává. Co se myslí kvalitními daty? Základem GIS jsou však (jako u každého informačního systému) kvalitní data. V případě GIS kvalitně zpracovaná a pokud nám záleží i na polohové a geometrické přesnosti, tak i kvalitně zaměřená. Důvěryhodně zpracovaná data nejen z pohledu obsahu, ale i aktuálnosti. A  nejen povrchová situace (města nebo areálu), ale i rozvody inženýrských sítí, technologie nad povrchem a to i velmi často „schovaná“ na střechách apod. A to včetně veškerých technologických prvků, jak na povrchu, tak i např. v objektech nebo (velmi často) technologických šachtách. Vše uloženo ve struktuře smysluplně navrženého datového modelu a v případě vektorových dat při zajištění bezchybné topologie. K těmto řekněme geografickým datům je potřebné připojit celou řadu dokumentací tak, jak jí byli uživatelé zvyklí používat. Přechod k využívání GIS musí uživateli pomáhat, ne mu komplikovat život. Pokud má GIS skutečná pomáhat předpokládá se, že ke grafickým prvkům budou připojeny
  • provozní dokumentace - technické a revizní zprávy, rozhodnutí relevantních orgánů apod.
  • fotodokumentace (tam kde je to vhodné, např. technologické šachty)
  • textové soubory a často alespoň naskenovaná projektová dokumentace


Generel odtoku intravilánu

Nad 3D modelem (nejen) intravilánu města navrhneme řešení k zadržení srážkové vody. Cílem je komplexní řešení od snížení přímého odtoku srážkové vody z území až po aktualizaci digitálního povodňového plánu…