Pro projekční a stavební firmy

Nabízíme a vlastními kapacitami zajišťujeme kompletní geodetické služeb pro projekční a stavební firmy.

Geodetické podklady pro projektanty

 • zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci všech stupňů
 • libovolné CAD/CAM formáty (DWG, DGN, SHP, VYK, atd.)
 • 3D modelování, příčné a podélné profily
 • digitální modely terénu a reliéfu – DMT a DMR
 • využité technologie laserscaningu pro složité technologické celky a UAV prostředků pro snímkování
 • těžko dostupných prostor (střechy apod.), nebo ortofoto vysokého rozlišení s přesnou specifikací termínu snímkování
 • zaměření a tvorba stavebních dokumentací, zejména historických objektů, ale i objektů a areálů s požadavkem na vysokou přesnost dokumentace

Práce v katastru nemovitostí

 • geometrické plány včetně řešení věcných břemen, záborové elaboráty
 • zastupitelnost ÚOZI (dle §13 zák.200/94Sb.) vlastními zaměstnanci

Geodetické práce na stavbách

 • vytyčovací práce, od bodového pole po vytyčení objektů
 • speciální práce inženýrské geodézie – monitoring, zaměření odchylek a deformací
 • zajištění funkce odpovědného geodeta (ÚOZI)
 • dokumentace skutečného provedení, libovolné formáty – DGN/DWG/DXF