​​zpět na aktuality

Projekt financovaný z Evropských fondů

Přeshraniční spolupráce Slovenské republiky – České republiky.

„ÚZEMNÝ PLÁN EKOLOGICKEJ STABILITY A OCHRANY PREDPOVODŇAMI V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MĚSTA SKALICA“

Jde o součást projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, který je financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Jsem skutečně rádi, že tento komplexní projekt, který obsahuje nejen ÚSES a návrh protipovodňových a protierozních (PPO, resp. PEO) opatření, ale také realizační dokumentaci konkrétních zadavatelem zvolených objektů můžeme pro svobodné královské město Skalica realizovat. Obdobné zadání realizujeme v rámci tohoto „evropského“ projektu i pro obec Sudoměřice a Petrov na moravské straně česko-slovenské hranice.

Další naše novinky

Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace v k.ú. Ochoz u Konice

Řešili jsme zpevnění polních cest, vodohospodářská zařízení a krajinnou zeleň

Zobrazit celou