Aktuality

Přečtěte si čerstvé informace z naší společnosti.
Geocart využívá GeoPortal k publikaci Návrhů KoPÚ

Aplikace umožňuje elektronicky přiblížit budoucí stav majetkového uspořádání.

Zobrazit celou
Spustili jsme nové webové stránky Geocart CZ

V dubnu jsme spustili nové přehlednějších webové stránky.

Zobrazit celou
Agrolesnictví - ochrana a obnova funkcí krajiny

Projekt výsadby dřevin na zemědělské půdě v oblastech postihovaný půdní erozí a suchem.

Zobrazit celou
Závlahové systémy na jižní Moravě

Systémy jsou součást adaptačních opatření na změny klimatu.

Zobrazit celou
Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace v k.ú. Ochoz u Konice

Řešili jsme zpevnění polních cest, vodohospodářská zařízení a krajinnou zeleň

Zobrazit celou
Studie odtokových poměrů a přístupnosti pozemků

Jedna z nejrozsáhlejších studií pro pozemkové úpravy na Moravě.

Zobrazit celou
Dokumentace historického objektu (BIM) – Petrov

Pasport historického objektu se základem informačního modelu staveb.

Zobrazit celou
Komplexní pozemková úprava Ostrov u Macochy

Jedna z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Zobrazit celou
Geodetické činnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport odvodnění dálnice díky datům, které byla získána za plného provozu.

Zobrazit celou