Aktuality

Přečtěte si čerstvé informace z naší společnosti.
Agrolesnictví - ochrana a obnova funkcí krajiny

Projekt výsadby dřevin na zemědělské půdě v oblastech postihovaný půdní erozí a suchem.

Zobrazit celou
Závlahové systémy na jižní Moravě

Systémy jsou součást adaptačních opatření na změny klimatu.

Zobrazit celou
Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace v k.ú. Ochoz u Konice

Řešili jsme zpevnění polních cest, vodohospodářská zařízení a krajinnou zeleň

Zobrazit celou
Studie odtokových poměrů a přístupnosti pozemků

Jedna z nejrozsáhlejších studií pro pozemkové úpravy na Moravě.

Zobrazit celou
Dokumentace historického objektu (BIM) – Petrov

Pasport historického objektu se základem informačního modelu staveb.

Zobrazit celou
Komplexní pozemková úprava Ostrov u Macochy

Jedna z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Zobrazit celou
Geodetické činnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport odvodnění dálnice díky datům, které byla získána za plného provozu.

Zobrazit celou
Využití dronů pro pozemkové úřady

Pilotní projekt vypsal Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj.

Zobrazit celou
Projekt financovaný z Evropských fondů

Přeshraniční spolupráce Slovenské republiky – České republiky.

Zobrazit celou