Aktuality

Komplexní pozemková úprava Ostrov u Macochy

15. 03. 2017
KPU_Ostrov.jpg
Na základě úspěšného tendru na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrov u Macochy jsme zahájili činnosti pro tuto jednu z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Výsledkem bude nejen obnovený operát katastru, tedy nová digitální katastrální mapu DKM, ale zejména změna uspořádání vlastnictví a plán společných zařízení (PSZ). Úlohou PSZ je zlepšit efektivitu hospodaření, ochranu ZPF před erozí, zlepšit průchodnost krajiny, dostupnost pozemků a rovněž zvýšit její retenční schopnost. A v neposlední řadě udržet ekologickou hodnotu krajiny s některými specifickými krajinnými prvky. Dotčené území je totiž součástí CHKO Moravský kras, což přináší řadu specifičností do procesu zpracování i projednání KPÚ.
Zpět na novinky