Ochrana životního prostředí

Vodní nádrž Zápověď:

Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy ocenila prvním místem v kategorie II - Protierozní a vodohospodářská opatření Vodní nádrž Zápověď (v k. ú. Šardice a k. ú. Stavěšice), která byla navržena v rámci projektu Komplexní pozemkové úpravy v kat. území Šardice I. Projekt zpracovala společnost Geocart CZ a.s. a Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, Csc. Realizace tohoto opatření získala i Cenu veřejnosti. Dílo plní významnou protipovodňovou funkci v území.

Diplom za 1. místo, Diplom za Cenu veřejnosti

Systém environmentálního managementu

Naše společnost certifikovala systém certifikátem environmetnálního managementu dle norem ČSN EN ISO 14 001:2005 v rozsahu geodetických činností a projektování pozemkových úprav již v roce 2007. Sledujeme dopady našich činností na životní prostředí .

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany a tvorby ŽP