Katastr nemovitostí

  • vyhotovení geometrických plánů (oddělení parcel, vyznačení budov, věcná břemena)
  • vyhotovení záborových elaborátů
  • vytýčení vlastnických hranic pozemků
  • tvorba digitální katastrální mapy
  • vytýčení a realizace mapového díla
  • vektorizace a digitalizace mapových podkladů
  • konzultační a poradenská činnost v oblasti řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem
  • prověřování nemovitostí (lustrace) půdy
  • rekonstrukce přídělových plánů, tvorba upřesněného přídělového plánu