Služby pro zemědělství

  • Využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské praxi
  • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany půd před erozí
  • Poradenství v oblasti realizace AEO (agroenvironmentálních opatření)
  • Pachty, nájemní vztahy, konsolidace pozemkové držby
  • Faremní plány šetrného hospodaření