​​zpět na aktuality

Agrolesnictví - ochrana a obnova funkcí krajiny

Projekt výsadby dřevin na zemědělské půdě v oblastech postihovaný půdní erozí a suchem.

Ve spolupráci s  Výzkumným ústavem Silva Taroucy, ČVUT, VUT, ČZU začleňujeme Agrolesnické systémy do procesu pozemkových úprav.

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s další formou zemědělské produkce na jednom pozemku.

Další naše novinky

Přestěhovali jsme se na novou adresu!

Adresa sídla je nyní Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky

Zobrazit celou
Přejeme šťastný nový rok 2022

Vážení partneři, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci a projevenou důvěru v uplynulém roce.

Zobrazit celou
2. místo v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura

Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže Žít krajinou

Zobrazit celou