​​zpět na aktuality

Agrolesnictví - ochrana a obnova funkcí krajiny

Projekt výsadby dřevin na zemědělské půdě v oblastech postihovaný půdní erozí a suchem.

Ve spolupráci s  Výzkumným ústavem Silva Taroucy, ČVUT, VUT, ČZU začleňujeme Agrolesnické systémy do procesu pozemkových úprav.

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s další formou zemědělské produkce na jednom pozemku.

Další naše novinky

Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou