Naše služby

Zabýváme se krajinným inženýrstvím a projektováním pozemkových úprav již od roku 1999.

Krajinné inženýrství

Žijeme krajinou a naše rozsáhlé zkušenosti pro utváření krajiny jsou základem úspěchu. Projektováním zeleně a vodních toků přispíváme k navrácení přirozených funkci ekosystémů. Nabízíme návrhy na udržitelnost a efektivní obhospodařování naší přírody v rámci modrozelené infrastruktury.

Více informací

Pozemkové úpravy

Projektujeme komplexní i jednoduché pozemkové úpravy.

1) projekční činnost
- Vstupní analýzy z terénního šetření a geodetického měření
- Návrh protierozní a protipovodňové ochrany
- Řešení ÚSES, cestní sítě a zpřístupnění pozemků
- Projektování nového uspořádání pozemků

2) geodetická činnost
- Zaměření stávajícího stavu a obvodu pozemkové úpravy
- Tvorba digitální katastrální mapy
- Vytyčení hranic pozemků

Katastr nemovitostí

Tvoříme geometrické plány a digitalizujeme katastrální mapy.

- Vytváření geometrických plánů věcných břemen
- Vytyčování vlastnických hranic pozemků
- Digitalizace a aktualizace katastrálních map
- Tvorba záborových elaborátů

Geodetické služby

Měříme pro pozemkové úpravy práce i investiční výstavbu.

- Zeměměřické práce ve výstavbě
- Zaměření podkladů pro projekty liniových staveb
- Měření a dokumentace Inženýrských sítí

Digitální mapová díla

Tvoříme, spravujeme a udržujeme digitální mapová díla.

- Digitální technické mapy obcí a měst
- Moderní pasporty komunikací, zeleně a inženýrských sítí
- Příprava dat a správa v GIS aplikacích

Poradenství a dotační management

Pomáháme komplexně připravit a podat žádost o dotace.

- Poskytujeme poradenské a konzultační služby v krajinářství
- Příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotační programy
- Kontrolní hodnocení návrhů, provádění a udržitelnosti projektu