​​zpět na aktuality

Dokumentace historického objektu (BIM) – Petrov

Pasport historického objektu se základem informačního modelu staveb.

Pro potřebu rekonstrukce historického objektu a následnou správu ze strany vlastníka objektu jsme zpracovali pasport objektu. A to takovou formou, aby tato data mohla tvořit základ informačního modelu stavby (BIM), v tomto případě budovy a společného datového prostředí CDE. Výstupem byly výkresy ve formátu DGN a DWG, PDF a rovněž panoramatické snímky jednotlivých místností. Takto zpracovaná dokumentace – půdorysy, řezy, pohledy – za dodržení daných topologických pravidel poskytuje komplexní a technicky přesné informace, které jsou vyžadovány projektantem rekonstrukce i správce budovy pro budoucí facility management.

Další naše novinky

Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou