​​zpět na aktuality

Geocart využívá GeoPortal k publikaci Návrhů KoPÚ

Aplikace umožňuje elektronicky přiblížit budoucí stav majetkového uspořádání.

Aplikace pro sdílení návrhu pozemkových úprav s účastníky řízení je drobnou podporou ze strany vývoje HRDLIČKA spol. s r.o. pro Geocart CZ a.s. v rámci skupiny firem patřících do skupiny HRDLIČKA Holding.

Služba byla spuštěna pro katastrální území Jasenná na Moravě a Liderovice. Běží na našich technických prostředcích a prezentuje tak data návrhu nového uspořádání parcel katastru nemovitostí, jenž je výsledkem pozemkových úprav v extravilánu (mimo zastavěnou část obce) řešeného katastrálního území. Vlastník pozemku od nás obdrží webový odkaz, na kterém najde navrhované úpravy.

Uživatel se tak může na své nově navrhované majetkové uspořádání lokalizovat a porovnat současný nevyhovující stav s návrhem. Díky tomu pomáháme elektronicky přiblížit uživateli budoucí stav, se kterým musí souhlasit a usnadňujeme projektantům PÚ jejich činnost a komunikaci s účastníky řízení.

Ing. Jan Jiránek a Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Další naše novinky

Přestěhovali jsme se na novou adresu!

Adresa sídla je nyní Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky

Zobrazit celou
Přejeme šťastný nový rok 2022

Vážení partneři, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci a projevenou důvěru v uplynulém roce.

Zobrazit celou
2. místo v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura

Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže Žít krajinou

Zobrazit celou