​​zpět na aktuality

Geocart využívá GeoPortal k publikaci Návrhů KoPÚ

Aplikace umožňuje elektronicky přiblížit budoucí stav majetkového uspořádání.

Aplikace pro sdílení návrhu pozemkových úprav s účastníky řízení je drobnou podporou ze strany vývoje HRDLIČKA spol. s r.o. pro Geocart CZ a.s. v rámci skupiny firem patřících do skupiny HRDLIČKA Holding.

Služba byla spuštěna pro katastrální území Jasenná na Moravě a Liderovice. Běží na našich technických prostředcích a prezentuje tak data návrhu nového uspořádání parcel katastru nemovitostí, jenž je výsledkem pozemkových úprav v extravilánu (mimo zastavěnou část obce) řešeného katastrálního území. Vlastník pozemku od nás obdrží webový odkaz, na kterém najde navrhované úpravy.

Uživatel se tak může na své nově navrhované majetkové uspořádání lokalizovat a porovnat současný nevyhovující stav s návrhem. Díky tomu pomáháme elektronicky přiblížit uživateli budoucí stav, se kterým musí souhlasit a usnadňujeme projektantům PÚ jejich činnost a komunikaci s účastníky řízení.

Ing. Jan Jiránek a Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Další naše novinky

Spustili jsme nové webové stránky Geocart CZ

V dubnu jsme spustili nové přehlednějších webové stránky.

Zobrazit celou
Agrolesnictví - ochrana a obnova funkcí krajiny

Projekt výsadby dřevin na zemědělské půdě v oblastech postihovaný půdní erozí a suchem.

Zobrazit celou
Závlahové systémy na jižní Moravě

Systémy jsou součást adaptačních opatření na změny klimatu.

Zobrazit celou