​​zpět na aktuality

Geocart získal ocenění na půdě Senátu ČR

Naše projekty chrání krajinu. Mokřad pomáhá k zadržení vody a zlepšení mikroklimatu.

Již 16 let probíhá soutěž „Žít krajinou“ a i letos ji pořádal Státní pozemkový úřad s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Cílem této aktivity je především seznámení nejširší odborné i laické veřejnosti s rozsahem a úrovní realizace tzv. společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.

Naše společnost Geocart CZ byla oceněna již v minulosti. Tento rok jsme obdrželi 2. místo v kategorii Tvorba a ochrana krajiny s projektem Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice a jsme za to rádi.

Mokřad 1 v k. ú. Prosiměřice

Samotný mokřad je umístěn v lokalitě U domčického lesa v k.ú.Prosiměřice. Parcela o výměře 1,02 ha se nachází v levém inundačním území Jevišovky, zhruba 300 metrů od samotného koryta toku. Byl navržen ke zlepšení vodních poměrů terénu v nivě Jevišovky a došlo k jejímu zahloubení. Sklony svahu byly zvoleny 1:3. Vyhloubená zemina se využila k vyrovnání a zvýšení okolního terénu. Průměrná hloubka vody je 1,05 m. Mokřad je napájený podzemní vodou, jejíž ustálená hladina koresponduje s tokem Jevišovky a pohybuje se v hloubce 0,6-1,2m. Navržený mokřad je součástí regionálního biocentra.

Na břehu poroste rákos a byly zde vysázeny duby. Ještě před vyhloubením tůně zde byl proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny dvě bronzové sekerky a slitky z mladší doby bronzové (což je období od 2000 až 800 let před naším letopočtem).

Děkujeme tímto za ocenění naší práce. Je to pro nás důkaz, že není malých projektů. Každé opatření v krajině má svůj význam a zrovna toto opatření velmi pozitivně působí na zadržení vody v krajině a zlepšení mikroklimatu.

Podívejte se na video od Státního pozemkového úřadu a „navštivte“ mokřad alespoň virtuálně.

Další naše novinky

Geocart získal ocenění na půdě Senátu ČR

Naše projekty chrání krajinu. Mokřad pomáhá k zadržení vody a zlepšení mikroklimatu.

Zobrazit celou
Pozemkové úpravy v obci Moravský Žižkov

Vyjádření starosty ke komplexní pozemkové úpravě v katastru obce.

Zobrazit celou
Geocart navštívil Slovenský ráj

Na začátku listopadu jsme vyrazili na teambuilding na Slovensko

Zobrazit celou