​​zpět na aktuality

Geodetické činnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport odvodnění dálnice díky datům, které byla získána za plného provozu.

V roce 2018 Geocart zpracoval pasport odvodnění dálnice D35 ve více jak 30km dlouhém úseku od západního okraje Olomouce až skoro po Lipník nad Bečvou. A rovněž v části R46 po jižní okraj Olomouce.

Data byla zaměřena za plného provozu, což bylo možné jen díky bezproblémové spolupráci s kolegy za SSÚD Kocourovec… Výstupy v GIS (pro ArcGIS zadavatele) byly zpracovány v souladu se směrnicemi ŘSD a doplněny celkově více jak 7tis. fotografiemi.

Pro zadavatele, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) jsme zahájili přípravné geodetické práce na úseku 25 – Ostrovačice-Kývalka. Tyto specifické geodetické činnosti, od vytyčení záboru až po kontrolu bodového pole přesnou nivelací (digitální nivelace – TrimbleDiNi 07 a invarová lať) jsou nutné pro bezproblémové zahájení rekonstrukce D1 v tomto úseku.


Další naše novinky

Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou