​​zpět na aktuality

Komplexní pozemková úprava Ostrov u Macochy

Jedna z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Na základě úspěšného tendru na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrov u Macochy jsme zahájili činnosti pro tuto jednu z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Výsledkem bude nejen obnovený operát katastru, tedy nová digitální katastrální mapu DKM, ale zejména změna uspořádání vlastnictví a plán společných zařízení (PSZ). Úlohou PSZ je zlepšit efektivitu hospodaření, ochranu ZPF před erozí, zlepšit průchodnost krajiny, dostupnost pozemků a rovněž zvýšit její retenční schopnost. A v neposlední řadě udržet ekologickou hodnotu krajiny s některými specifickými krajinnými prvky. Dotčené území je totiž součástí CHKO Moravský kras, což přináší řadu specifičností do procesu zpracování i projednání KPÚ.

Další naše novinky

Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla)

Zobrazit celou
Hledáme nové kolegy/ně na pozici projektant/ka

Zajímá Vás projektování? V současné době sháníme nové posily do našeho teamu

Zobrazit celou
DRONY PRO UKRAJINU – tisková zpráva

Ke dni 31. 3. byla vydána tisková zpráv k projektu Drony pro Ukrajinu.

Zobrazit celou