​​zpět na aktuality

Komplexní pozemková úprava Ostrov u Macochy

Jedna z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Na základě úspěšného tendru na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrov u Macochy jsme zahájili činnosti pro tuto jednu z největších pozemkových úprav na sever od Brna.

Výsledkem bude nejen obnovený operát katastru, tedy nová digitální katastrální mapu DKM, ale zejména změna uspořádání vlastnictví a plán společných zařízení (PSZ). Úlohou PSZ je zlepšit efektivitu hospodaření, ochranu ZPF před erozí, zlepšit průchodnost krajiny, dostupnost pozemků a rovněž zvýšit její retenční schopnost. A v neposlední řadě udržet ekologickou hodnotu krajiny s některými specifickými krajinnými prvky. Dotčené území je totiž součástí CHKO Moravský kras, což přináší řadu specifičností do procesu zpracování i projednání KPÚ.

Další naše novinky

Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem.

Zobrazit celou
Jak efektivně zadržet vodu v krajině?

V týdeníku Echo24 probíráme situaci pozemkových úprav.

Zobrazit celou
Projektovali jsme komunikaci a mostní objekt v Konici

Komunikace byla postavena podle projektové dokumentace z Geocartu.

Zobrazit celou