​​zpět na aktuality

Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

V červnu letošního roku navštívila obec Dobrochov v okrese Prostějov v Olomouckém kraji hodnoticí komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla) do níž obec postoupila jako vítěz národní soutěže Zelená stuha ČR v roce 2019.

Komisi zaujal jedinečný přístup obec Dobrochov k sídelní i zemědělské krajině, který je založen na využití širokého okruhu typů ploch zeleně od výsadeb květin, přes obecní park s rekreační plochou až po rozsáhlé výsadby zeleně v krajině podporující životní prostředí, udržitelný rozvoj a turismus.

V okolí obce Dobrochov bylo vyčleněno přes 10 ha půdy na opatření sloužící k zadržení vody v krajině, ochranu obce před účinky bleskových povodní a doplnění zeleně do intenzivně zemědělsky užívané pahorkatiny Hané. V nivě Dobrochovského potoka bylo naší společností realizováno lokální biocentrum LBC 2 se soustavou tří mokřadních tůní a navazujícími liniovými výsadbami zeleně, které byly citlivě a účelně zakomponovány do zdejší hanácké krajiny.

Jsme velice rádi, že jsme mohli být součástí tohoto úspěšného projektu.

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na článek, který vyšel na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

ZDROJ ELEKTRONICKÝCH OBRÁZKŮ: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov. DOBROCHOVICE - návštěvy hodnotící komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). In: spucr.cz [online]. 2022 [cit. 2022-08-15]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/archiv/pozemkove-upravy-pomohly-obci-dobrochov-v-mezinarodni-soutezi-evropska-kvetouci-sidla.html

Další naše novinky

Teambuilding 2023 aneb je důležité posílit kolektiv

V listopadu jsme se společně vypravili do maďarské Budapešti.

Zobrazit celou
Přejeme šťastný nový rok 2024

Vážení partneři, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci a projevenou důvěru v uplynulém roce.

Zobrazit celou
Geocart získal ocenění na půdě Senátu ČR

Naše projekty chrání krajinu. Mokřad pomáhá k zadržení vody a zlepšení mikroklimatu.

Zobrazit celou