​​zpět na aktuality

Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

V červnu letošního roku navštívila obec Dobrochov v okrese Prostějov v Olomouckém kraji hodnoticí komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla) do níž obec postoupila jako vítěz národní soutěže Zelená stuha ČR v roce 2019.

Komisi zaujal jedinečný přístup obec Dobrochov k sídelní i zemědělské krajině, který je založen na využití širokého okruhu typů ploch zeleně od výsadeb květin, přes obecní park s rekreační plochou až po rozsáhlé výsadby zeleně v krajině podporující životní prostředí, udržitelný rozvoj a turismus.

V okolí obce Dobrochov bylo vyčleněno přes 10 ha půdy na opatření sloužící k zadržení vody v krajině, ochranu obce před účinky bleskových povodní a doplnění zeleně do intenzivně zemědělsky užívané pahorkatiny Hané. V nivě Dobrochovského potoka bylo naší společností realizováno lokální biocentrum LBC 2 se soustavou tří mokřadních tůní a navazujícími liniovými výsadbami zeleně, které byly citlivě a účelně zakomponovány do zdejší hanácké krajiny.

Jsme velice rádi, že jsme mohli být součástí tohoto úspěšného projektu.

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na článek, který vyšel na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.

ZDROJ ELEKTRONICKÝCH OBRÁZKŮ: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov. DOBROCHOVICE - návštěvy hodnotící komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). In: spucr.cz [online]. 2022 [cit. 2022-08-15]. Dostupné z: https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/archiv/pozemkove-upravy-pomohly-obci-dobrochov-v-mezinarodni-soutezi-evropska-kvetouci-sidla.html

Další naše novinky

Projektová dokumentace větrolam Ves Touškov

Výsadba poloprodouvavého (polopropustného) větrolamů v Plzeňském kraji.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace polních cest Velké Němčice

Projektování hlavní polní cesty, jedné vedlejší, cesty po hrázi a sítě cyklostezek.

Zobrazit celou
Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Zobrazit celou