​​zpět na aktuality

Pozemkové úpravy v obci Moravský Žižkov

Vyjádření starosty ke komplexní pozemkové úpravě v katastru obce.

Patříme do rodiny Hrdlička Holding a zabýváme se problematikou prostorového uspořádání krajiny, obnovou a využitím jejích prvků. Každý úspěšně ukončený projekt nás motivuje do další práce. A když dostaneme veřejnou pochvalu, moc nás to povzbudí. V tomto případě od starosty Moravského Žižkova, pana Josefa Osičky – Moravský Žižkov.

Krajinné inženýrství chrání zemědělskou půdu, zvěř a samozřejmě vytváří příjemné místo k žití.

Doufáme, že budeme i nadále nacházet společnou řeč nejen se starosty a vytvářet návrhy na udržitelnost a efektivní obhospodařování naší přírody v rámci modro-zelené infrastruktury.

Vyjádření starosty obce pana Josefa Osičky:

V roce 2010 jsme jako nově vzniklé sdružení nezávislých kandidátů z Moravského Žižkova vstoupili do komunální politiky. Jedním z našich volebních slibů bylo spustit a dokončit komplexní pozemkovou úpravu v našem katastru. Dnes po skoro třinácti letech můžeme s radostí říct: "máme splněno".

Zajisté vás napadlo: "Tak dlouho?" Ano byla to dlouhá cesta, na které bylo nutné vyřešit spousty nelehkých překážek. Ještě dneska si vzpomínám na sběr podpisů vlastníků pozemků a přesvědčování úředníků o nutnosti zahájení pozemkové úpravy. Bylo to spoustu času. Děkuji všem, kteří s tím souhlasili a žádost o zahájení pozemkové úpravy podepsali.

Teď nás čeká postupná realizace společných zařízení, které bylo v průběhu pozemkových úprav naplánováno sborem zástupců a schváleno zastupitelstvem obce. Věřím, že se nám podaří co nejdříve vysadit všechny navržené větrolamy a biocentra. Cílem je co nejvíce ochránit zemědělskou půdu. Taktéž zvěř, pohybující se na našem katastru, si zaslouží víc míst pro odpočinek.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili. Dík patří samozřejmě realizační firmě Geocart CZ a taky všem pracovníků SPÚ - Státní pozemkový úřad.

Podívejte se na facebookový příspěvek.

Další naše novinky

Projektová dokumentace větrolam Ves Touškov

Výsadba poloprodouvavého (polopropustného) větrolamů v Plzeňském kraji.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace polních cest Velké Němčice

Projektování hlavní polní cesty, jedné vedlejší, cesty po hrázi a sítě cyklostezek.

Zobrazit celou
Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Zobrazit celou