​​zpět na aktuality

Rozvoj dopravní infrastruktury u Domažlic

Naše komplexní služby zajišťují zákazníkům projekty na klíč od návrhu až po realizaci.

Nedávno jsme dokončili zajímavý projekt v obci Brůdek a Prapořiště (okres Domažlice), který přináší zlepšení dopravní infrastruktury

V obci Brůdek jsme vypracovali kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby, týkající se rekonstrukce polních cest VC 2.1.2 o délce 330 metrů, kategorie P 4/30. Ve stejném duchu jsme pracovali i v Prapořišti, kde jsme navrhli rekonstrukci cesty VPC 8 s délkou 197 metrů, kategorie P 4/30.

Jaká byla zvolena technologie?

Pro tento účel jsme se rozhodli použít asfaltobetonu, což zaručuje trvanlivost a sníženou náchylnost k opotřebení. Tato volba materiálu má nejen vliv na dlouhodobou udržitelnost cest, ale také na bezpečnost a pohodlí uživatelů.

Jak jsme pomohli s realizací a dozorem?

Naše úsilí nekončilo pouze při návrhu a dokumentaci. Provedli jsme výškopisné a polohopisné zaměření v potřebném rozsahu. Zajistili jsme kompletní autorský dozor projektanta, což zahrnovalo průběžný monitoring stavby a kontrolu dodržování projektové dokumentace. Současně jsme plnili smluvní povinnost zhotovitele vydání stavebního povolení.

Jaké dopady má projekt na obyvatele a životní prostředí?

Rekonstrukce polních cest má mnoho přínosů pro obyvatele těchto lokalit. Zlepšení infrastruktury znamená snížení času potřebného pro dopravu, což usnadňuje denní život a přispívá k ekonomickému rozvoji regionu. Zároveň má pozitivní vliv na životní prostředí, neboť modernizované cesty snižují emise a podporují udržitelný rozvoj.

Realizace takových projektů je dalším krokem ke zlepšení kvality života a těší nás, že jsme u toho.

Další naše novinky

Rozvoj dopravní infrastruktury u Domažlic

Naše komplexní služby zajišťují zákazníkům projekty na klíč od návrhu až po realizaci.

Zobrazit celou
Rozvoj krajinné zeleně ve Velkých Němčicích

Naše práce v rámci Komplexní pozemkové úpravy přináší konkrétní plody.

Zobrazit celou
Teambuilding 2023 aneb je důležité posílit kolektiv

V listopadu jsme se společně vypravili do maďarské Budapešti.

Zobrazit celou