​​zpět na aktuality

Studie modro-zelené infrastruktury Písek

Snižování antropogenních vlivů v rozšířené územní působnosti města Písku.

V průběhu letošního roku jsme dostali od města Písek zadání na snížení antropogenních vlivů v jejich rozšířené územní působnosti. V okrajových částech města a ve venkovské krajině se negativně projevují účinky eroze. Na sídlištích se vyskytuje problém neprostupnosti území a návaznosti modro-zelených prvků. Ze zpracované studie vyplývá, že město Písek a jeho okolí je ohroženo jevy, jež souvisí se změnou klimatu. Je potřeba reagovat a systematicky a efektivně budovat prvky modro-zelené infrastruktury, které jsou jedním z nejvhodnějších nástrojů adaptace a mitigace. Studie navrhuje konkrétní možnosti řešení, jež budou řešit dopady klimatických změn v dané lokalitě.

Teplotní mapa a teplotní zranitelnost (zdroj město Písek)

Příklad opatření v intravilánu - propustné povrchy (Zdroj: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu, 2021)
Příklad opatření v extravilánu - retenční objekty (zdroj Adapterra Awards)

Další naše novinky

Rozvoj dopravní infrastruktury u Domažlic

Naše komplexní služby zajišťují zákazníkům projekty na klíč od návrhu až po realizaci.

Zobrazit celou
Rozvoj krajinné zeleně ve Velkých Němčicích

Naše práce v rámci Komplexní pozemkové úpravy přináší konkrétní plody.

Zobrazit celou
Teambuilding 2023 aneb je důležité posílit kolektiv

V listopadu jsme se společně vypravili do maďarské Budapešti.

Zobrazit celou