​​zpět na aktuality

Studie modro-zelené infrastruktury Písek

Snižování antropogenních vlivů v rozšířené územní působnosti města Písku.

V průběhu letošního roku jsme dostali od města Písek zadání na snížení antropogenních vlivů v jejich rozšířené územní působnosti. V okrajových částech města a ve venkovské krajině se negativně projevují účinky eroze. Na sídlištích se vyskytuje problém neprostupnosti území a návaznosti modro-zelených prvků. Ze zpracované studie vyplývá, že město Písek a jeho okolí je ohroženo jevy, které souvisí se změnou klimatu. Je potřeba reagovat a systematicky a efektivně budovat prvky modro-zelené infrastruktury, které jsou jedním z nejvhodnějších nástrojů adaptace a mitigace. Studie navrhuje konkrétní možnosti řešení, jež budou řešit dopady klimatických změn v dané lokalitě.

Teplotní mapa a teplotní zranitelnost (zdroj město Písek)

Příklad opatření v intravilánu - propustné povrchy (Zdroj: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu, 2021)
Příklad opatření v extravilánu - retenční objekty (zdroj Adapterra Awards)

Další naše novinky

Projektová dokumentace větrolam Ves Touškov

Výsadba poloprodouvavého (polopropustného) větrolamů v Plzeňském kraji.

Zobrazit celou
Projektová dokumentace polních cest Velké Němčice

Projektování hlavní polní cesty, jedné vedlejší, cesty po hrázi a sítě cyklostezek.

Zobrazit celou
Pozemkové úpravy v obci Dobrochov

Účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Zobrazit celou