​​zpět na naše služby

Krajinné inženýrství

Cílem naší práce je mít krajinu čistou, unikátní a krásnou na pohled. Zachováváme přírodu pro další generace a staráme se, aby biodiverzita byla co nejrozmanitější. Pracujeme srdcem, a hlavně s respektem k naší Zemi.

Žijeme krajinou

Naše rozsáhlé zkušenosti a nadšení pro krajinu jsou základem úspěchu při řešení například těchto oblastí:

Zeleň

Nabízíme návrhy na udržitelnost a na efektivní obhospodařování naší přírody v rámci modrozelené infrastruktury.

V krajině Vám pomůžeme:

V sídlech navrhneme:

Voda

Pomůžeme Vám zlepšit vodní režim v terénu a navrhneme revitalizaci vodních toků pro přirozenou funkci ekosystémů.

V krajině se zabýváme:

V sídlech pomůžeme s řešením: